5.2 Beoordelingstool 2: risicobeoordeling van Fine en Kinney

Doelstelling
Na de inventarisatie van de knelpunten in logistieke ruimten is het noodzakelijk de risico’s in te schatten. Met de methode van Fine en Kinney wordt een risico-inschatting gemaakt op basis van drie variabelen:
  1. de ernst van het effect;
  2. de mate van de blootstelling;
  3. de waarschijnlijkheid (de kans dat het gebeurt).
Te gebruiken door
  • arbocoördinatoren;
  • lijnmanagers;
  • teamleiders;
  • logistiek of operationeel ondersteunende functionarissen.
Vindplaats
Arbo-Informatieblad 45. Risicobeheersing: taakrisicoanalyse, persoonlijke risicoanalyse, werkvergunningsysteem.
Kwalificatie
Dit is een praktische methode waarmee risico’s snel en eenvoudig kunnen worden gekwantificeerd.
Extra informatie
Risicoscore wordt berekend volgens de formule R = Ernst (E) x Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W)
 
De waarden voor E, B en W zijn:
E (ernst van het effect)
B (blootstelling)
W (waarschijnlijkheid, kans)
100 catastrofaal, vele doden
10    voortdurend
10     kan worden verwacht, bijna zeker
 40 ramp, verscheidene doden
 6    dagelijks tijdens werkuren
   6    goed mogelijk
 15 zeer ernstig, één dode
 3    wekelijks of incidenteel
   3    ongewoon, maar mogelijk
    7 aanzienlijk, blijvend letsel
 2    maandelijks
 0,5 onwaarschijnlijk
    3 tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 1    enkele malen per jaar
 0,2 vrijwel onmogelijk
    1 betekenisvol, EHBO vereist
 0,5 zeer zelden
 0,1 bijna niet denkbaar
 
Klasse
Risicoscore
Prioriteit
1
R ≤20
Geen prioriteit (aanvaardbaar risico)
2
20 < R ≤70
Aandacht vereist (enig of mogelijk risico)
3
70 < R ≤200
Maatregelen vereist (belangrijk risico)
4
200 < R ≤400
Directe verbetering vereist (hoog risico)
5
R > 400
Werkzaamheden stoppen (zeer hoog risico)