B 1.19 Printers en kopieermachines

Algemene gegevens
Oplossing
19 Printers en kopieermachines
Beschrijving
In een kantooromgeving worden veel laserprinters en kopieermachines gebruikt. Sommige machines stoten stof, warmte en dampen uit. Inkjetprinters en thermische printers geven nauwelijks uitstoot. De uitstoot van warmte, stof en dampen kan met name bij machines die veel productie leveren, voor de medewerkers ongezond zijn.
Om de uitstoot te beperken is goed onderhoud een eerste vereiste. Verder kunnen printers en kopieerapparaten met een productie van meer dan 5000 vel A4 per maand beter niet op de werkplek staan. Een plaats op de gang, in een pantry etc. is dan een goede oplossing. Printers en kopieerapparaten met een productie van meer dan 50.000 vel A4 per maand moeten worden voorzien van bronafzuiging die de uitgestoten lucht direct naar buiten afvoert.
Aard
Technisch en organisatorisch.
Beoogde effecten
Arbo-effect
Medewerkers zullen zich in een kantoor met een minder vervuilde lucht prettiger voelen en minder snel ziek worden.
Efficiency-effect
In een goed binnenklimaat zullen medewerkers beter presteren en minder verzuimen.
Andere voordelen
De plaatsing van een laserprinter of kopieermachine op de gang, in een kast of een andere ruimte brengt met zich mee dat medewerkers vaker even een stukje lopen. Dat is gezonder.
Kenmerken
Oplossing voor
Alle soorten bedrijven.
Bron
Arbo-Informatieblad nr. 7, Kantoren, Sdu-uitgevers, Den Haag.
Wet- en regelgeving
Arbobesluit artikel 6.1 en 6.2.
Implementatie
Invoeringstermijn
Ongeveer een maand.
Benodigde inspanning
- Kies de juiste plaats voor de machines.
- Laat eventueel bronafzuiging aanbrengen.
Tips
- Wanneer het echt noodzakelijk is dat kopieermachines of printers op de werkplek staan, kunt u ze voorzien van een losse, externe filterinstallatie.
- U kunt ook machines gebruiken die minder uitstoot geven, zoals inkjetapparatuur en thermische printers.
- Bij aanschaf van nieuwe machines kunt u voorkeur geven aan apparaten die heel weinig dampen en vervuilende stoffen uitstoten.
randomness