12 Veiligheidsafstanden

Algemene gegevens
Oplossing
12 Veiligheidsafstanden
Beschrijving
Een methode om de veiligheid te garanderen is ervoor te zorgen dat gevaarlijke delen van de machine, zoals bewegende delen of hete oppervlakten, buiten het bereik zijn van de gebruiker. Dit kan men bereiken door veiligheidsafstanden te hanteren. Als de gevaarlijke delen zich op voldoende afstand bevinden, dan zijn ze buiten bereik van de bediener. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gevaarlijk onderdeel van een machine meer dan 2700 mm boven de vloer hangt. U kunt veiligheidsafstanden creëren met schermen, maar ook door de machine op een specifieke manier naast een andere machine of een muur te plaatsen.
 
Onbereikbaar maken
U kunt de hoogte van een afscherming berekenen op basis van de hoogte van de gevarenzone, de hoogte van het risico en de horizontale afstand tot de gevarenzone. Als de gevarenzone zich bijvoorbeeld 1600 mm boven de vloer (of een andere referentievlak) bevindt en de horizontale afstand tussen het hek en de gevarenzone is 500 mm, dan moet het hek een hoogte hebben van 1800 als het risico gering is, en van 2000 mm als het risico groot is.
Ook kunt u op deze wijze berekenen hoe groot openingen in de afscherming maximaal mogen zijn. Stelregel is dat bij de maximale opening (120 mm) een veiligheidsafstand is vereist van 850 mm. Bij een kiervormige opening van 12 mm is de minimale veiligheidsafstand 100 mm.
 
Bekneld raken
Om te voorkomen dat een lichaamsdeel bekneld raakt of wordt verbrijzeld tussen een vast en een bewegend deel van een machine, zijn minimumafstanden vastgesteld.
§ voor een geheel menselijk lichaam: 500 mm;
§ voor een hoofd: 300 mm;
§ voor een been: 180 mm;
§ voor een voet: 120 mm;
§ voor tenen: 50 mm;
§ voor een arm: 120 mm;
§ voor een hand, pols of vuist: 100 mm;
§ voor een vinger: 25 mm.
Aard
Technisch.
Foto
Beoogde effecten
Arbo-effect
Afdoende beveiliging van de gevaarlijke zones van de machine.
Efficiency-effect
Grote veiligheidsafstanden kosten ruimte en kunnen het werk van de machinebediener bemoeilijken.
Kenmerken
Oplossing voor
Alle machines met gevaarlijke zones.
Bron
Arbo-Informatieblad nr. 11. Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen.
Oplossing zelf
§ NEN-EN-ISO13857 Veiligheid van machines. Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen.
§ NEN-EN 349 Veiligheid van machines. Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen.
Wet- en regelgeving
Arbobesluit artikel 7.7.
Implementatie
Invoeringstermijn
Enkele maanden.
Benodigde inspanning
Er moeten systemen worden ontworpen, besteld, gemonteerd en getest.
Succes- en faalfactoren
§ Betrek de machinebedieners bij het ontwerpen van de beveiligingen.
§ Zorg dat er geen sluiproutes zijn ergens achterlangs of tussendoor.