2.3.4 Verschillende soorten oplossingen

Bedrijven die de arbocatalogus gebruiken, hebben er baat bij als zij uit zo veel mogelijk oplossingen kunnen kiezen. Probeer niet alleen veel oplossingen aan te bieden, maar ook oplossingen die duidelijk van karakter verschillen.

 

Oplossingen voor werkdruk

Er zijn drie verschillende aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van oplossingen voor werkdruk:

 • de organisatie van het werk;
 • de kwalificatie van de werknemers (opleiding en voorlichting);
 • de formatie (aantal werknemers).

Daarnaast zijn er nog procesoplossingen. Hierbij gaat het om het proces waarmee u werkdruk wilt aanpakken, zoals het bespreekbaar maken van werkdrukrisico’s. Procesoplossingen zijn geen oplossingen in de eigenlijke zin, maar vormen een eerste stap in de richting van een oplossing.

Het is zinvol de oplossingen eerst te zoeken in de organisatie van het werk, daarna naar kwalificaties van personeel te kijken en pas in de laatste plaats naar de formatie. In een inefficiënte organisatie blijft werkdruk bestaan, ook al is er inmiddels meer en beter gekwalificeerd personeel.

In het oplossingenregister worden voor werkdruk de volgende oplossingen uitgewerkt:

- procesoplossingen

 

- organisatorische oplossingen

- oplossingen waarbij u de kwalificatie van werknemers aanpast

- oplossingen waarbij u de formatie aanpast

 

Oplossingen voor ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, agressie en geweld

Er zijn drie categorieën oplossingen voor deze vormen van PSA:

 • primaire interventies (maatregelen om ongewenst gedrag en seksuele intimidatie te voorkomen);

 • secundaire interventies (maatregelen die ervoor zorgen dat werknemers adequaat reageren op ongewenst gedrag en seksuele intimidatie);

 • tertiaire interventies (maatregelen die ervoor zorgen dat de gevolgen van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie zo gering mogelijk blijven).


Maatregelen kunnen daarnaast gericht zijn op:

 • de organisatie van het werk, afspraken, procedures en regelgeving;
 • het individu;
 • de fysieke omgeving.

   


In het oplossingenregister worden voor ongewenst gedrag en seksuele intimidatie de volgende oplossingen uitgewerkt:


- primaire interventie

- secundaire en tertiaire interventie

 

In het oplossingenregister worden voor agressie en geweld de volgende oplossingen uitgewerkt:


- primaire interventie

- secundaire interventie

- tertiaire interventie